العربية Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Português Русский Bahasa Indonesia 中文 (简体)

Código Postal 8050, Ciudad Guayana

Información sobre 8050

Ciudad principal
Ciudad Ciudad Guayana
Población de la ciudad 746.535
Región administrativa Bolívar (Venezuela)
País o región Venezuela
Código de llamada del país +58
Zona horaria Hora de Venezuela
Hora local 12:34 sáb
UTC UTC-04:30
Códigos de Área 286
Códigos Postales 8050
Latitud 8,3512
Longitud -62,6410

Otros lugares para 8050

Nombre De La Ciudad Región Administrativa País O Región Población De La Ciudad Códigos De Área Códigos Postales Zona Horaria Hora UTC
El Dorado (Venezuela) Bolívar (Venezuela) Venezuela 8050 Hora de Venezuela 12:34 sáb UTC-04:30
Guasipati Bolívar (Venezuela) Venezuela 8050 Hora de Venezuela 12:34 sáb UTC-04:30
El Manteco Bolívar (Venezuela) Venezuela 8050 Hora de Venezuela 12:34 sáb UTC-04:30
El Miamo Bolívar (Venezuela) Venezuela 8050 Hora de Venezuela 12:34 sáb UTC-04:30
El Pao Bolívar (Venezuela) Venezuela 8050 Hora de Venezuela 12:34 sáb UTC-04:30
Jabillal Bolívar (Venezuela) Venezuela 8050 Hora de Venezuela 12:34 sáb UTC-04:30
Los Castillos De Guayana Bolívar (Venezuela) Venezuela 8050 Hora de Venezuela 12:34 sáb UTC-04:30
Puerto Ordáz Bolívar (Venezuela) Venezuela 8050 Hora de Venezuela 12:34 sáb UTC-04:30
  • Página 1